Projectmatig - Plexus Energy B.V. - Heerlen

Ga naar de inhoud

ProjectmatigPlexus Energy B.V.


Plexus Energy B.V. werkt projectmatig, en biedt daarbij de volgende services ten behoeve van uw bestaande biogas installatie aan:

  • Quick-scan; Middels een quick-scan bepalen wij in hoeverre repowering of nieuwbouw van een installatie interessant is.
  • Project voorstel; Op basis van verzamelde informatie m.b.t. wordt een voorstel uitgewerkt, op welke wijze de beoogde resultaten behaald kunnen worden. Naast technische aspecten worden eveneens de financiële vooruitzichten in kaart gebracht.
  • Project financiering; Voordat een project in uitvoering gaat, dient de project financiering geregeld te zijn.
  • Project realisatie; Basic- en detail-engineering, inkoop materialen, project realisatie, in bedrijf name en nazorg wordt onder regie van Plexus uitgevoerd.


Geheimhouding:
Alle medewerkers zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht ter bescherming van uw en onze belangen.

Your partner in Green Earth Bio Energy
Terug naar de inhoud