Energiewinning uit industriële afvalstromen, en al helemaal niet uit landbouw gewassen. - Plexus Energy B.V. - Heerlen

Ga naar de inhoud

Energiewinning uit industriële afvalstromen, en al helemaal niet uit landbouw gewassen.

Ons doel.....
Energie winnen uit industriële afvalstromen;
Afvalstromen die een vrijwel onbenut energie potentiaal hebben, omdat de toegepaste technologie het niet aan kan, en die thans per container als afval afgevoerd worden.

Hoe?
Fermenteren middels een uitgekiende vergistings technologie, waarbij ook de moeilijk verteerbare materialen zoals stro en houtvezels ( bijvoorbeeld biogene afvalstromen van papierfabrieken ) ingezet kunnen worden.

Wat wordt geproduceerd?
Hoogwaardig biogas op basis van 65% Methaan (CH4)

Hoe kan biogas benut worden?
Het biogas kan omzet worden in biogeen aardgas, en in een (aard)gasnet ingevoed worden.
Gezien de huidige crisis situatie is het te gek voor woorden dat wij absurde energieprijzen moeten betalen, terwijl de technologie voorhanden is, en de grondstoffen voor een aardgas alternatief in onze vuilnis emmers belanden!!

Waarom opwerken tot aardgas?
Een groot voordeel: deze schone energie energievorm kan daar waar nodig efficiënt ingezet worden. In Nederland hebben wij een uitstekende aardgasnet infrastructuur.

Is dit rocket-science?
Wij bieden een proven technologie aan op basis van: Een efficiënte vergistingstechnologie; De juiste bacteriecultuur; En een optimale bediening van de installatie.


Hebben wij uw interesse gewekt???     Lees verder.........


De efficiëntie waarop zon-, wind- en bio-massa in energie omgezet worden is verre van optimaal. Er is een nog een hele weg te gaan.


Mede op het gebied van bio-vergisting is nog heel veel mogelijk. Plexus Energy heeft zich vooral toegelegd op de efficiëntie van fermentatie processen van hydraulische vergisters, en is tot de conclusie gekomen dat bij het gros van de bestaande biovergisters slechts een fractie van de ingesloten energie gewonnen wordt; Met de huidige stand van de techniek is veel meer mogelijk.

Dit is mede de rede waarom bio-vergisters het stempel "Inefficiënt" kregen, en waarom deze technieken steeds meer op een zijspoor geduwd werden.

Gezien de huidige crisis situatie omtrent gasleveringen krijgt de politiek weer oog voor bio-energie; Met name het thema "Groen Gas" staat weer hoog op de politieke agenda. Dure alternatieven zoals waterstof en kernenergie vergen nog veel ontwikkeling, en gaat het nog jaren voordat deze technieken marktrijp zijn c.q. een bijdrage aan de energie behoefte en het milieu kunnen leveren.
 
Als we daadwerkelijk naar een schoner milieu willen, de CO2 uitstoot willen reduceren en de energie levering willen veilig stellen, dan moeten we in de nabije toekomst het leeuwendeel van onze dagelijkse energiebehoefte zo veel als mogelijk uit voorhanden duurzame energie bronnen zoals zon, wind en bio weten te halen. Deze technieken zijn "proven". Hiermee is de eerste winst voor CO2 reductie te behalen.
 
Zon en wind hebben naast hun voordelen, ook de bekende nadelen als het donker is, of als er geen wind is. Nadelen die men op koop moet toenemen.
 
Vraag en aanbod van elektriciteit, uitsluitend met behulp van wind- en zonne energie, kan nooit één op één op elkaar afgestemd zijn. Ervan uitgaande dat wij black-outs willen voorkomen, en niemand in het donker of in de kou wil zitten.
 
Zelfs als wij een overaanbod aan wind en zonne energie zouden produceren, zullen er periodes zijn dat er te weinig wind én te weinig zon is. Daarbij is het maar de vraag of deze overcapaciteit financierbaar is... Immers deze overproductie levert niets op.
Zon en wind moeten ondersteund worden door een stabiel energie buffer, zodat de levering van elektriciteit 100% gegarandeerd blijft.

De vraag naar elektriciteit zal in de toekomst alleen nog maar toenemen. bijvoorbeeld door de toename van het aantal elektrische auto's.


Note: Overproductie van elektriciteit: Vraag en aanbod van elektriciteit is één op één. Er wordt niet meer elektrische energie afgenomen als dat er gevraagd wordt. Wat doe je met de overtollige energie productie? Waterstof produceren is gemakkelijker geroepen dan gedaan! Iedere vorm van energie omzetting kost immense hoeveelheden energie. Dit geld ook voor waterstof productie. In de praktijk zal veelal deze overtollige energie als verloren beschouwd moeten worden.
Experts in Renewable Energy
Terug naar de inhoud