Innoveren betekend tot actie komen. - Plexus Energy B.V. - Heerlen

Ga naar de inhoud

Innoveren betekend tot actie komen.

Klimaatverandering, reductie van broeikas gassen, CO2 reductie, publieke opinie en politieke maatregelen dwingen tot omdenken en innovatie op korte termijn. Opvallend is dat politieke visies veelal niet met de realiteit stroken. Hierdoor is geen aandacht voor hetgeen daadwerkelijk anno 2022 op technisch gebied en op basis van bio-vergisting mogelijk is.


Ons doel
Bio-vergisting op basis van geavanceerde technieken opnieuw onder de aandacht brengen om een positieve bijdrage aan het klimaatbeleid bij te dragen. Hierbij wordt ook zeer kritisch gekeken naar de voorhanden biomassa aan de input.

Plexus heeft zich gespecialiseerd in de efficiënte inzet van hydraulische vergisters.
Het voordeel van onze techniek is dat 100% biomassa door een zichzelf instant houdende bacterie cultuur wordt aangetast, waardoor geen onvergiste resten in het digestaat terecht komen.

Naast de vergister technologie draagt de juiste behandeling van de biomassa en een optimale procesbeheersing eveneens bij aan de productie van een hoogwaardig biogas.
Het CH4 (Methaan) aandeel in het biogas ligt in de regel tussen de 62 en 65%.

Plexus Energie BV begeleid uw ambities van idee tot realisatie.

Uitgaand van afvalstromen hanteren wij de volgende principes; Geen Feed- of Food producten in de vergister; Geen onnodig lange transport routes....


Repowering: Innoveren in bestaande Installaties
Het kan aantrekkelijk zijn om bij  een bestaande installatie zowel de techniek als de biomassa eens goed onder de loep te nemen. Immers berekeningen van 10 jaar geleden gelden niet meer.
Ons uitgangspunt hierbij is dat zo veel als mogelijk de componenten van de bestaande installatie in een nieuw concept hergebruikt gaan worden.
Daarnaast wordt bij het ontwerp ermee rekening gehouden dat gewisseld gaat worden op een ander soort biomassa, waarbij feed- of food producten overbodig zijn.
In het geval van repowering willen wij zo veel mogelijk binnen de bestaande vergungingsgrenzen blijven.


Nieuwbouw
In geval van nieuwbouw wordt naast de input en de techniek aandacht besteed aan de bestemming van het biogas.
Afhankelijk van de mogelijkheden op locatie kan het aantrekkelijk zijn om het biogas op te werken naar aardgas kwaliteit, en in het aardgasnet in te voeden of, na reiniging, te verwerken bij een grootverbruiker op locatie.
De hoeveelheid opgewekte energie is afhankelijk van welke- en hoeveel biomassa ter plaatste beschikbaar is ( of in alle redelijkheid per transport op locatie bijeengebracht kan worden ).

Experts in Renewable Energy
Terug naar de inhoud